Proprietari pot cere asociatiilor adeverinţe cu cheltuielile de întreţinere defalcate

0
adeverinţe cu cheltuielile

Asociaţiile de proprietari vor avea obligaţia de a elibera proprietarilor de apartamente adeverinţe cu situaţia defalcată a cheltuielilor de întreţinere, în cazul în care aceştia o solicită. Potrivit legii 277/2015 pentru completarea art.10 din legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, începând de mâine, 18 noiembrie, preşedintele şi administratorul asociaţiei de proprietari vor fi obligaţi să dea adeverinţe cu cheltuielile defalcate pe datoria de bază şi penalităţi, precum şi modalitatea de calcul a penalităţilor.

Legea nr. 230/2007 prevedea doar că proprietarii sunt îndreptăţiţi să ştie toate aspectele ce ţin de activitatea asociaţiei şi că pot cere acces la orice document al acesteia.

Totodată, proprietarii au dreptul de a participa la adunarea generală, de a-şi înscrie candidatura, de a candida, de a alege şi de a fi aleşi în structura organizatorică. De asemenea, ei au voie să facă îmbunătăţiri sau modificări la proprietatea individuală, atât timp cât nu periclitează integritatea structurală a clădirii sau a altor proprietăţi individuale.

Legea prevede că locuinţele trebuiesc menţinute în stare bună pe cheltuala proprie a locatarului, cei care provoacă daune oricărei părţi din proprietatea comună sau unui alt apartament fiind obligaţi să repare stricăciunile sau să acopere cheltuielile pentru reparaţii.

Noua lege intră în vigoare începând cu data de 18 noiembrie.