Ajutoarele sociale vor fi înlocuite cu un venit minim de inserţie

0

Începând cu 1 iulie 2017 regulile referitoare la acordarea venitului minim garantat, a alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei ar putea fi schimbate. Potrivit unui proiect de act normativ iniţiat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), aceste ajutoare sociale vor fi unite într-unul singur, respectiv venitul minim de inserţie. Acesta va fi un beneficiu de asistenţă socială ce va putea fi acordat familiilor şi persoanelor singure aflate în dificultate, pentru a preveni şi a combate sărăcia şi riscul de excluziune socială.

Venitul minim de inserţie va fi compus din ajutorul social, alocaţia pentru familia cu copii şi suplimentul pentru locuire, însă ar putea fi acompaniat, în funcţie de nevoile beneficiarilor, de ajutoare complementare. Conform proiectului, bani pentru participarea pe piaţa muncii, pentru plata contribuţiilor la sănătate, pentru plata asigurării obligatorii a locuinţei sau pentru depăşirea unor situaţii de dificultate temporară (incendii, pierderea locuinţei sau afecţiunile medicale ce necesită tratamente costisitoare) ar putea reprezenta ajutoare complementare.

Potrivit proiectului de lege, aceast nou ajutor ar reaşeza pragurile de venit şi ar conduce la o configurare mai echitabilă a nivelului cuantumurilor beneficiilor sociale, la eficientizarea procesului de stabilire şi plată a drepturilor, la simplificarea procedurilor, reducerea costurilor administrative şi efectuarea unei plăţi unice lunare pentru fiecare beneficiar.

Limita maximă de venituri pentru acordarea ajutorului va fi de 700 de lei. Familiile şi persoanele singure vor putea să beneficieze de venitul minim de inserţie în măsura în care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate şi obţin venituri nete lunare ajustate de maximum 1,400 ISR. În prezent, valoarea indicatorului social de referinţa este de 500 de lei, astfel ca vorbim de o limita de 700 de lei. Persoanele care se vor încadra pentru a primi venitul minim de inserţie vor putea să-l solicite în scris sau electronic.

În condiţiile în care proiectul va fi aprobat, prevederile sale vor fi aplicate începând cu 1 iulie 2017.