ANAF schimbă sigla instituţiei şi a unităţilor subordonate

0


Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a cheltuit o sumă enormă pentru a modifica siglele instituţiei şi ale structurilor subordonate. Astfel, instituţia a dat peste 7 milioane de lei pentru a avea sigle specifice la Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, Direcţia Generală a Vămilor, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, precum şi pentru Direcţiile Generale Regionale ale Finanţelor Publice. Valoarea totala eligibila a proiectului fără TVA este de 7.090.815,63 de lei, din care 6.027.193.54 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European şi 1.063.622,39 lei cofinanţarea eligibilă a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în calitate de beneficiar.

Sigla ANAF, precum şi siglele structurilor sale subordonate, sunt construite pe baza aceleiaşi arhitecturi grafice, constând dintr-un logotip ANAF, simbol şi decriptor.

În contextul reorganizării instituţiei, care a implicat şi crearea unor structuri noi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală îşi construieşte o nouă identitate. În acest sens, au fost modificate siglele instituţiei şi ale structurilor subordonate, alături de sigla generală a ANAF existând sigle specifice pentru Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, Direcţia Generală a Vămilor, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, precum şi pentru Direcţiile Generale Regionale ale Finanţelor Publice”, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 34 de luni, obiectivul proiectului fiind creşterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor prin consolidarea civismului fiscal, iar principalele activităţi ale proiectului presupun dezvoltarea şi implementarea unei analize a componentei relaţionale contribuabil – administraţie fiscală, conştientizarea şi educarea fiscală a contribuabililor, construirea unui mecanism decizional consultativ ANAF – contribuabili şi instruirea unui număr de 188 de funcţionari publici în vederea elaborării şi dezvoltării unor proceduri şi instrumente de comunicare precum şi a gestionării unei campanii media ce vor eficientiza relaţia cu contribuabilii.