Benzina Euro 5 se folosește până în 2018

0


Guvernul a aprobat actul normativ ”nota privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, precum şi modificarea şi completarea HG nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră”, document prin care a stabilit prelungirea termenului de menţinere a benzinei Euro 5 până la 1 ianuarie 2018

Legislaţia europeană prevede ca, până în 2020, biocarburanţii şi în special cei avansaţi, obţinuţi din materii prime nealimentare, să atingă ţinta de 10% în ansamblul carburanţilor utilizaţi la autovehicule şi utilaje mobile. Directiva 2009/30/CE prevede însă posibilitatea ca statele membre să păstreze pe piaţă sortimentul de benzină E5 şi după 1 ianuarie 2013, în cazul în care se consideră că parcul auto din statul respectiv prezintă o pondere semnificativă de autovehicule ale căror motoare nu sunt compatibile cu sortimentul E10.

Analiza pieţei interne arată că alternativa dezvoltării şi comercializării de către furnizori a două tipuri de benzină cu conţinut diferit de biocarburanţi (E5 şi E10) este nefezabilă din punct de vedere economic deoarece funcţionarea în paralel a câte două lanţuri de producţie, transport, depozitare şi distribuţie depăşeşte cu mult posibilităţile oricărui operator economic din acest domeniu. Comercializarea de către furnizori doar a benzinei de tip E10 va afecta un segment foarte mare de deţinători de autovehicule a căror funcţionare nu este compatibilă cu acest carburant, iar creşterea conţinutului de biocarburant va determina preţuri mai mari la pompă.