Bursa profesională de 500 lei, doar în luna noiembrie

0


În această lună, valoarea bursei profesionale pe care Guvernul o va acorda elevilor din învăţământul profesional va fi de 500 de lei. Această sumă nu reprezintă însă decât luna în cauză, după aceasta valoarea bursei urmând a fi de 200 de lei, procedura fiind aprobată la nivelul Executivului prin hotărâre. Conform deciziei Cabinetului, bursa profesională constă într-un sprijin financiar lunar de 200 lei, al cărui cuantum poate fi modificat anual prin hotărâre de guvern. Actul normativ aprobat de Guvern include însă şi un articol care stabileşte că, prin excepţie de la această prevedere, "bursa cuvenită pentru luna noiembrie 2012" este de 500 lei.

Această bursă nu este acordată pe o perioadă de o lună dacă elevul înregistrează mai mult de zece absenţe nemotivate în luna precedentă, pe o perioadă de trei luni, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave care conduc la scăderea notei la purtare sub 7 sau dacă înregistrează cel puţin 20 de absenţe nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 20% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe an şcolar şi, respectiv, pe o perioadă de 6 luni dacă elevul înregistrează cel puţin 40 de absenţe nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe an şcolar.