Cadastrarea gratuită a terenurilor şi clădirilor demarează în 63 de localităţi

0
Cadastrarea gratuită

În perioadă următoare, în 63 de localităţi din ţară vor fi demarate lucrările de cadastrare gratuită a terenurilor şi clădirilor. Potrivit unui anunţ al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, sunt selectate localităţi din 16 judeţe unde au fost încheiate acordurile-cadru.

Până în anul 2023, în cadrul unui program naţional, imobilele din toată ţara, respectiv terenurile, clădirile şi apartamentele, vor fi înregistrate gratuit în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

În acest sens, lucrările vor demara în localităţi din judeţele Arad (Covăsânţ, Fântânele, Frumuşeni, Livada, Vladimirescu), Argeş (Recea, Izvoru, Miroşi, Căldăraru), Botoşani (Suliţa, Coşula, Copălău), Caraş-Severin (Vermeş, Berzovia, Măureni), Dâmboviţa (Bilciureşti, Dobra, Băleni), Dolj (Pieleşti, Goicea, Coţofenii din Dos, Brădeşti), Gorj (Logreşti, Berleşti, Hurezani, Ţânţăreni), Iaşi (Dumeşti, Leţcani, Movileni), Ilfov (1 Decembrie, Copăceni, Clinceni), Mehedinţi (Pătulele, Vânjuleţ, Rogova), Neamţ (Grumăzeşti, Bodeşti, Dobreni, Săbăoani, Tămăşeni, Cordun), Olt (Vişina, Milcov, Oboga, Vişina Nouă, Brastavăţu, Vădastra), Suceava (Cornu Luncii, Preuteşti, Boroaia, Forăşti), Teleorman (Segarcea Vale, Liţa, Ciuperceni, Traian), Timiş (Bethausen, Bara, Balinţ, Secaş), Vâlcea (Diculeşti, Făureşti, Valea Mare, Fârtăţeşti).

Lucrările de cadastrare se vor face la nivel de localitate, nu individual, iar primarii localităţilor în care se fac cadastrări trebuie să informeze deţinătorii de imobile că sunt obligaţi să permită accesul specialiştilor să execute măsurătorile, să prezinte actele juridice referitoare la imobile, să identifice limitele imobilelor împreună cu echipele care realizează lucrările de specialitate şi să verifice informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţin, în etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale.

În situaţia în care cetăţenii nu pot sau nu vor să coopereze cu autorităţile, identificarea limitelor imobilelor se va face în lipsa acestora. Potrivit ANCPI, în funcţie de mărimea unei localităţi, lucrările de înregistrare a imobilelor în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară durează în jur de 12-18 luni.

Prin intermediul acestui program se vor înregistra gratuit imobilele, se va realiza planul cadastral al acestora şi se vor deschide cărţile funciare la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale. În acelaşi timp, autorităţile se vor ocupa şi de digitalizarea cărţilor funciare şi a planurilor cadastrale existente în prezent.

Conform datelor ANCPI, în prezent în România doar 20,83% dintre imobile sunt cadastrate.