Casele de asigurări de sănătate, obligate să verifice decontarea serviciilor către furnizori

0

Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice realitatea serviciilor raportate spre decontare de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflate în relații contractuale cu acestea. Potrivit unui ordin emis de Casa Națională de Sănătate, verificarea se va face după depunerea documentelor în vederea decontării, înaintea parcurgerii celorlalte faze ale execuției bugetare. De asemenea, verificarea se efectuează lunar, prin sondaj.

Eșantionul de sondaj și furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale ce urmează să fie verificați vor fi stabiliți de fiecare director general al casei de asigurări de sănătate, în funcție de numărul de furnizori aflați în relație contractuală pe fiecare domeniu de asistență.