Cazierul fiscal se va elibera şi în format electronic

0
69
norme venit

Gata cu cozile la ghişeu pentru obţinerea cazierului fiscal. Guvernul a adoptat o ordonanţă prin care cazierul fiscal va putea fi solicitat şi eliberat în format electronic. Astfel, actul normativ va crea baza legală pentru depunerea cererilor şi eliberarea certificatului în format electronic. De asemenea, se reglementează posibilitatea eliberării cazierului fiscal de către orice organ fiscal competent în eliberarea certificatului de cazier fiscal, indiferent de domiciliul contribuabilului. Cazierul fiscal este organizat la nivel central (ca o bază de date centrală) în care se ţine evidenţa contribuabililor de pe întreg teritoriul ţării. Potrivit noii reglementări, la această bază de date vor avea acces, pentru interogare şi emitere, toate unităţile subordonate competente. Ca atare, acestea pot elibera certificatul de cazier fiscal oricărui contribuabil, indiferent de domiciliu.

La nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală va fi organizat un istoric al contribuabililor care au fost scoşi din evidenţa cazierului fiscal, istoric ce va fi păstrat pentru o perioadă de 10 ani şi va constitui un instrument de verificare a comportamentului fiscal al persoanelor fizice care îşi înfiinţează o societate sau o asociaţie/fundaţie. De asemenea, aceste informaţii vor fi utilizate de către organele fiscale în realizarea analizei de risc.

Ordonanţa aprobată de Guvern conţine elemente de noutate astfel că vor fi exceptate de la înscrierea în cazierul fiscal faptele sancţionate contravenţional cu avertisment, va fi modificată perioada de scoatere din cazierul fiscal a faptelor sancţionate drept contravenţii şi a celor sancţionate ca infracţiuni, în sensul eliminării acestora după cinci ani de la data executării pedepsei, cu condiţia să nu mai fi săvârşit fapte de această natură în perioada respectivă, faţă de prevederea actuală care are stabilită ca perioadă cinci ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte.

Cu aceste noi modificări, orice contribuabil, indiferent de domiciliu, va putea solicita eliberarea cazierului fiscal de la orice autoritate competenta de pe întreg teritoriul ţării.