Ce acte sunt necesare la plata timbrului de mediu?

0


Timbrul de mediu, care înlocuiește taxa de poluare din 15 martie, se calculează de Agenția Națională de Administrare Fiscală, pe baza unor documente pe care proprietarul autoturismului trebuie să le depună la Fisc. Actele necesare sunt menționate într-un proiect de act normativ, publicat în dezbatere publică de Ministerul Mediului.  

Potrivit proiectului de HG care aprobă Normele metodologice ale OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu, timbrul de mediu se calculează de organul fiscal competent din subordinea Fiscului, care în cazul persoanelor fizice este organul fiscal în a cărui raza teritorială persoana fizică își are domiciliul fiscal, iar în cazul celorlalți contribuabili (persoane juridice,  persoane fizice care desfășoară activități independente sau exercita profesii liberale) organul fiscal în a cărui evidență contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe.

Documente necesare

Contribuabilii trebuie să depună la organul fiscal competent o cerere prin care solicită calculul taxei, însoțită de cartea de identitate a vehiculului sau, în cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, în locul cărții de identitate a vehiculului, trebuie prezentat un document care să conțină elementele necesare calculului timbrului; documente care atestă dobândirea autovehiculului pentru care se solicita plata taxei de către contribuabil; un document din care să rezulte data primei înmatriculări în cazul autovehiculelor rulate achiziționate din alte state.

Din 15 martie, timbrul de mediu va fi plătit, o singură dată când un autoturism este înmatriculat pentru prima dată în Romania, când un autoturism este reintrodus în parcul auto național, în cazul în care la momentul scoaterii sale din parcul auto național, proprietarului i s-a restituit valoarea reziduală a timbrului, pentru mașinile rulate pentru care nu a fost achitată nicio taxă de poluare/înmatriculare, timbrul de mediu se va plăti cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate, iar pentru autoturismele rulate pentru care s-a dispus de către instanțe restituirea  sau înmatricularea fără plata unei taxe de poluare sau de înmatriculare. Timbrul de mediu în aceasta situație va fi achitat tot cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate.

Calculat în euro, plătit în lei

Timbrul de mediu se calculează în euro, însă acesta se va plăti în lei pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pentru acest an, cursul de schimb valutar utilizat este de 4,5223 lei/euro.