Ce trebuie să respecte inspectorii Antifraudă când vin în control

0

De la înfinţarea Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, societăţile comerciale şi micii întreprinzători trebuie să fie întotdeauna pregătiţi pentru un eventual control al inspectorilor. Mulţi dintre oamenii de afaceri nu cunosc însă regulile pe care trebuie să le îndeplinească ei sau agenţii fiscali în cazul unui control.

La orice acţiune de control participă cel puţin doi inspectori ai DGAF, fiecare fiind obligat să prezinte legitimaţia de control, insigna de împuternicire şi ordinul permanent de serviciu şi să se înscrie în Registrul unic de control.

Codul de procedură fiscală conţine prevederi diferite specifice pentru controalele antifraudă, spre deosebire de inspecţiile fiscale. Prin urmare, un control antifraudă poate fi de două feluri: curent şi tematic.

Primul dintre aceste, controlul curent, se execută operativ şi inopinat. Aceste verificări pot fi făcute în toate spaţiile în care se produc, se depozitează sau se comercializează bunuri şi servicii ori se desfăşoară activităţi comerciale, pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care sunt interzise de legea română sau cea comunitară.

Controlul tematic se executa în baza legitimaţiei de control şi a insignei, însă mai este nevoie şi de un ordin de control tematic prin care se stabilesc obiectivele de verificat, entităţile supuse controlului, perioada asupra căreia se efectuează verificarea, durata şi momentul declanşării.

Spre deosebire de inspecţia fiscală, controlul antifraudă nu necesită un aviz prealabil al contribuabilului, iar inspectorii antifraudă au dreptul să reţină documente, să confişte bunurile care sunt produse, depozitate, transportate sau vândute ilegal şi să confişte veniturile obţinute din activităţi comerciale ilegale. Totodată, aceştia pot dispune măsuri asigurătorii în cazul în care există riscul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să-şi ascundă, să-şi înstrăineze ori să-şi risipească patrimoniul. Atunci când suspectează fapte de evaziune fiscală, trebuie să sesizeze organele de urmărire penală.

Agenţii DGAF pot legitima şi stabili identitatea administratorilor firmelor controlate, precum şi a altor persoane implicate în fraude şi evaziune fiscală şi vamală. Dacă mai au nevoie de informaţii pentru a trage nişte concluzii, inspectorii antifraudă pot reţine documente, pot cere copii ale actelor originale, pot lua probe, eşantioane şi mostre. De asemenea, ei pot constata contravenţii şi pot aplica sancţiuni. Aceştia au dreptul să oprească mijloacele de transport pentru a le verifica documentele de însoţire a bunurilor şi persoanelor transportate.