Cine nu plăteşte impozit pe profit

0


Fundaţiile române constituite ca urmare a unui legat, cultele religioase care obţin venituri din activităţi economice care sunt utilizate pentru susţinerea activităţilor cu scop caritabil sunt scutite de la plata impozitului pe profit. În această categorie intră şi organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale pentru următoarele tipuri de venituri: cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor, contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor, taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare, veniturile obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive, donaţiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare, dividendele, dobânzile şi veniturile realizate din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare obţinute din plasarea veniturilor scutite, veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole, resursele obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile; veniturile realizate din acţiuni ocazionale, precum evenimente de strângere de fonduri cu taxă de participare, serbări, tombole, conferinţe, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului acestora, veniturile excepţionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizaţiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică sau veniturile obţinute din reclamă şi publicitate, realizate de organizaţiile nonprofit de utilitate publică, potrivit legilor de organizare şi funcţionare, din domeniul culturii, cercetării ştiinţifice, învăţământului, sportului, sănătăţii, precum şi de camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale.