De luna viitoare, certificatul de atestare fiscală se poate transmite şi online

0

Începând cu luna iulie, certificatul de atestare fiscală şi deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii se vor putea transmite şi online prin Spaţiul privat al contribuabilului. Aceste noi documente se alătură celor peste 15 care se transmit deja online, prin intermediul Spaţiului privat al contribuabilului, atât dinspre Fisc înspre contribuabil, cât şi în sens invers.

Potrivit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, persoanele fizice pot primi în prezent de la Fisc, automat, decizii de impunere anuală aferente veniturilor realizate începand cu anul 2013, decizii de impunere privind plăţile anticipate, cu titlu de impozit pe profit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale (formular 260), pentru veniturile realizate începând cu 2015, decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor (formular 650) pentru veniturile realizate începând cu anul 2015. La cerere, contribuabilii mai pot primi online şi situatia obligaţiilor fiscale de plata la o anumită dată, nota obligaţiilor de plată, situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori, adeverinţă de venit, istoricul acţiunilor şi Registrul documentelor electronice comunicate prin Spaţiul privat virtual.

De cealaltă parte, contribuabilii pot emite şi comunica online Fiscului actele menţionate, declaraţia de venit (formular 200), declaraţia privind venitul estimat/norma de venit (formular 220).

Certificatul de atestare fiscală reflectă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri datorate. Acesta se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi poate fi utilizat de firme pe o perioadă de până la 30 de zile de la data eliberării. In cazul persoanelor fizice, perioada în care poate fi utilizat este de până la 90 de zile.

Certificatul de atestare fiscală se întocmeşte în doua exemplare originale, din care un exemplar se comunica solicitantului, iar celălalt se păstrează la organul fiscal emitent şi se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.