Din 2014, buletinul va include și date aferente cardului de sănătate

0
117


Începând de anul viitor, cărțile de identitate vor include și datele aferente cardului național de asigurări de sănătate, după cum se arata într-un act normativ publicat în Monitorul Oficial. Prin urmare, titularii nu vor mai avea nevoie și de un card separat de sănătate, ei dovedind că sunt asigurați doar cu buletinul. Această măsură ar urma să intre în vigoare din aprilie a anului 2014.

Acest lucru înseamnă că, pe lângă datele personale prevăzute deja de lege, și anume nume și prenume, sex, cetățenie, data și locul nașterii, semnătura olografa, fotografia, CNP și adresa de domiciliu a titularului, cartea de identitate va conține și informații aferente cardului de sănătate precum numele, prenumele, codul numeric personal ale asiguratului, codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate și numărul de identificare al cardului național de asigurări sociale de sănătate.

De asemenea, mediul de stocare electronică va cuprinde diagnosticele medicale cu risc vital și bolile cronice, grupa sanguina și Rh, acceptul exprimat, în timpul vieții, pentru prelevarea de organe, țesuturi și celule, după deces, medicul de familie (nume, prenume, date de contact). Conform prevederilor legii, datele aferente cardului de sănătate înscrise în mediul de stocare a cărții de identitate pot fi accesate și utilizate doar de persoanele autorizate în acest scop.

Având în vedere că buletinele vor include toate aceste date, noile reglementări stabilesc că ele vor putea fi utilizate de către titular ca și card național de asigurări sociale de sănătate.

Astfel, după cum declarau reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cei care își vor realiza noi cărți de identitate anul viitor nu vor mai avea nevoie și de un card separat de sănătate. Totodată, CNAS va distribui carduri de sănătate și asiguraților care nu au nevoie să-și schimbe cartea de identitate.