Firmele şi PFA-urile vor avea cod unic de identificare europeană

0

Societăţile comerciale şi PFA-urile vor fi identificate la Registrul Comerţului prin atribuirea unui nou cod unic de identificare europeană (EUID). Noul cod va fi alocat alocat firmelor şi PFA-urilor începând din 17 iunie 2017 şi presupune identificarea şi la nivel european. Astfel, firmele şi PFA-urilor vor avea, pe lângă CIF şi CUI şi EUID – cod ce permite contribuabililor să fie identificaţi în sistemul de interconectare a Registrelor Comerţului din statele membre UE, sistem din care va face parte şi ONRC.

Codul EUID va include elementul de identificare al României, elementul de identificare al registrului naţional în Uniunea Europeană şi numărul persoanei din Registrul Comerţului. În cazul în care va fi necesar, pentru a evita erorile de identificare, codul unic de înregistrare la nivel European va conţine şi alte elemente, încă nespecificate. Acest nou cod va fi trecut şi pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului

Prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, ONRC urmează să punaă la dispoziţia publicului documentele şi informaţiile referitoare la profesioniştii din toate ţările membre ale Uniunii Europene. Prin urmare, pe pagina de internet a ONRC şi pe portalul de servicii online al acestuia, urmează să fie disponibile gratuit informatii despre denumirea şi forma juridică a persoanei înregistrate, sediul social/profesional al persoanei înregistrate şi statul membru în care este înmatriculată, numărul de ordine al persoanei înmatriculate, identificatorul unic la nivel european EUID şi codul unic de înregistrare fiscală şi starea firmei. De asemenea, contra-cost, pe cheltuiala solicitantului, vor putea fi eliberate copii în format electronic ale certificatelor de pe înregistrarile efectuate în registru, actelor prezentate în acest scop şi certificatelor constatatoare ca un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat.

Ca urmare a acestor modificări, se va actualiza şi structura actuală a registrului comerţului care va fi împărţit în trei categorii: un registru pentru înregistrarea persoanelor juridice societăţi, companii naţionale şi societăţi naţionale, regii autonome, grupuri de interes economic, organizaţii cooperatiste, societăţi europene, grupuri europene de interes economic, alte persoane juridice expres prevazute de lege, cu sediul principal sau sedii secundare în România; un registru pentru înregistrarea persoanelor juridice societăţi cooperative şi societăţi cooperative europene, cu sediul principal sau sedii secundare în România; un registru pentru înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, cu sediul profesional sau sedii secundare în România. În prezent, registrul comerţului este alcătuit dintr-un registru pentru înregistrarea comercianţilor persoane fizice şi asociaţii familiale, un registru pentru înregistrarea societăţilor cooperative şi un altul pentru înregistrarea celorlalţi comercianţi persoane juridice.