Fiscul a publicat normele de venit pe judeţe pentru 2015

0
norme venit

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat normele de venit pentru anul 2015, pentru toate judeţele din ţară. Sumele sunt fixe şi sunt utilizate la calcularea impozitului pe venit datorat de către persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente şi care au optat pentru un sistem de impunere pe bază de norma de venit. Practic, cota unică de 16% se va aplica la normele de venit afişate de ANAF.

Normele sunt publice pe site-ul Fiscului si pot fi accesate pe link-ul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2015/Norme_venit_2015.htm.

Persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi care aplică sistemul de impozitare pe bază de normă de venit vor plăti anul acesta un impozit de 16% aplicat valorilor stabilite de ANAF, indiferent de nivelul real al veniturilor realizate. Norma de venit reprezintă o sumă fixă stabilită anual de către direcţiile finanţelor publice teritoriale, în funcţie de specificul activităţii şi de zona în care se desfăşoară activitatea, cu condiţia ca acea activitate să se regăsească în Nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale.  Codul fiscal prevede ca norma de venit nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulţit cu 12.

Impozitul pe venit se plăteşte în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.