Fiscul anulează sumele sub 40 de lei datorate de contribuabili

0
200

Persoanele care datorează statului mai puţin de 40 de lei vor fi uitate de Fisc. Autorităţile au decis să şteargă creanţele fiscale pentru care se cheltuie mai mult decât se încasează, astfel că a fost publicat un Ordin care optimizează costurile cu recuperarea creanţelor nesemnificative şi cu recuperarea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere cu valoare redusă. Prin urmare, sumele mai mici de 40 de lei aflate în sold la data de 31 decembrie a unui an, vor fi scăzute din evidenţele fiscale în primele şapte zile ale anului următor.

Plafonul de 40 de lei a fost introdus în martie 2014, prin intermediul Ordinului ANAF nr. 380/2014, cu scopul de a evita situaţiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poştă, să fie mai mari decât creanţele fiscale supuse executării silite.

Noul Cod de procedura fiscală, aplicabil de la începutul anului viitor, stabileşte că pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă contribuabilii vor datora statului, la fel ca până acum, dobânzi şi penalităţi de întârziere. Dobânzile se vor calcula pentru fiecare zi de intârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

De anul viitor însă, valoarea dobânzii va fi redusă la 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, de la 0,03%, cât este în prezent.