Fiscul îşi modifică structura şi angajează 1.000 de persoane

0
154

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va angaja 1.000 de persoane şi va suferi un proces de reorganizare. Astfel, Direcţia Generală de administrare a marilor averi va fi organizată ca organ fiscal cu personalitate juridică şi buget propriu şi se va reconfigura Direcţia de verificări fiscale, fapt pentru care va fi nevoi de posturi suplimentare. De asemenea, se va înfiinţa şi va funcţiona în aparatul propriu al Fiscului Direcţia de executare silită a cazurilor speciale, cu atribuţii în coordonarea şi monitorizarea modalităţilor de executare silită, inclusiv a valorificării bunurilor sechestrate prin modalităţile prevăzute de lege, precum şi a aplicării măsurilor asigurătorii.

Direcţia verificări fiscale care gestionează programul de creştere a conformării voluntare a persoanelor cu venituri mari va fi reorganizată la nivel de direcţie generală, sub denumirea Direcţia generală control venituri persoane fizice.

Pentru aceste schimbări preconizate, Fiscul vrea suplimentarea numărului total de posturi alocat Agenţiei cu 1.000 de locuri, justificat, în principal, de volumul activităţii de executare silită pentru care se constituie şi structura nouă de executare silită cazuri speciale, deficitul de personal la nivelul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti, necesarul de posturi la nivelul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, mai ales în contextul primirii calităţii de ordonator terţiar de credite de la 1 ianuarie 2016.

În prezent, Ministerul Finanţelor are 26.400 de angajaţi, majoritatea lucrând la ANAF, instituţie în subordinea ministerului. Anul trecut ANAF a avut peste 24.000 de angajaţi. Fiscul înregistrează un deficit acut de personal la nivelul aparatului central şi al unităţilor subordonate, cu influenţe negative asupra desfăşurării activităţii la parametri optimi în domenii precum cele privind asistenţa contribuabililor, controlul conformării voluntare a persoanelor fizice cu venituri mari, administrarea contribuabililor mari şi mijlocii, executarea creanţelor provenite din săvârşirea de infracţiuni, valorificarea bunurilor confiscate sau intrate în proprietatea privată a statului în temeiul legii, al sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile sau al deciziilor organelor împuternicite să dispună confiscarea, în activitatea juridică sau de IT.