Fructe şi legume la tarabe „made în România”

0


Un proiect de hotărâre al Guvernului stabileşte ca pe tarabele din cadrul pieţelor agroalimentare să fie permisă comercializarea en detail a legumelor şi fructelor proaspete „exclusiv de către producătorii agricoli persoane fizice şi numai a produselor din producţie proprie, autohtonă”. Astfel, noile reglementări vor intra în vigoare la patru luni de la aprobarea proiectului. Persoanele juridice vor putea vinde legume şi fructe proaspete, dar în spaţii individuale din cadrul pieţelor, delimitate distinct şi amenajate corespunzător pentru depozitare şi comercializare, inclusiv cu case de marcat.

Comercializarea en detail şi en gros a legumelor şi fructelor va fi condiţionată de existenţa unui carnet de producător cu elemente de securizare, avizat atât de primar, cât şi de asociaţia de profil, incluzând date privind suprafaţa totală cultivată, structura pe specii de legume şi/sau pomi, producţiile estimate să fie realizate. Evidenta carnetelor de producător legume/fructe distribuite de primari va fi ţinuta într-un registru special deschis în acest sens de administraţiile locale.

Vânzarea pe tarabe a altor produse decât cele autohtone va fi sancţionată cu amendă cuprinsă între 1.000 şi 3.000 lei, iar persoanele juridice care comercializează legume şi/sau fructe în alte spaţii decât cele prevăzute vor fi sancţionate cu amendă între 3.000 şi 5.000 lei. De asemenea, administraţia pieţelor va suporta o amenda de 10.000 – 20.000 lei dacă nu închiriază corect tarabele.

Pentru lipsa actelor de transport, sancţiunea va fi de 3.000 – 5.000 lei şi confiscarea cantităţilor de legume/fructe transportate, precum şi a mijlocului de transport.