Furnizorul de energie electrică trebuie să despăgubească aparatele electrocasnice arse din cauza tensiunii

0

Operatorul de energie electrică are obligaţia de a despăgubi contravaloarea unui aparat electrocasnic dacă acesta s-a ars din cauza unei suprasarcini electrice, potrivit Legii Energiei Electrice din 2012. Deoarece procedurile de despăgubire nu erau clarificate, lăsând loc de interpretări care, de obicei, făceau ca păgubitul să nu-şi mai vadă banii înapoi pe stricăciunea produsă de distribuitor, ANRE  a emis o procedură de despăgubire, care urmată, vă va permite să vă primiţi banii în aproape o lună de la eveniment.

Trebuie constatată defecţiunea aparatului la un centru de reparaţie. Acolo, va trebui să primiţi confirmarea scrisă din partea operatorului economic care a realizat reparaţia privind faptul că deteriorarea receptorului a fost cauzată ca efect al unor supratensiuni accidentale produse în reţeaua electrică. Documentele aferente contravalorii reparaţiei receptoarelor electrocasnice deteriorate: factura / chitanţa / bonul fiscal sau atestarea faptului că reparaţia nu este posibilă, din partea operatorului economic specializat în repararea receptoarelor electrocasnice trebuiesc păstrate, după care în maximum 10 zile lucrătoare se face cerere de despăgubire către furnizor la care se ataşează cele două documente mai sus menţionate şi factura / chitanţa / bonul fiscal sau o declaraţie pe propria răspundere care să cuprindă preţul şi data achiziţiei receptorului electrocasnic. Cererea trebuie să conţină numele titularului contractului de furnizare/distribuţie, adresa locului de consum, datele de contact (telefon, fax, e-mail), data la care a avut loc evenimentul care a produs deteriorarea receptoarelor electrocasnice/data luării la cunoştinţă a producerii evenimentului, valoarea estimată a prejudiciului provocat prin deteriorarea receptoarelor electrocasnice, modalitatea de acordare a sumei stabilite pentru despăgubire, în cazul în care se constată îndeplinirea condiţiilor de acordare a acesteia.

Operatorul de reţea este obligat să trimită o echipă care să investigheze şi, eventual, să remedieze cauzele defecţiunii la domiciliul reclamantului. Ancheta operatorului trebuie finalizată în maximum 30 de zile de la depunerea reclamaţiei de către păgubit.Primirea despăgubirii se face în două zile de la stabilirea tuturor condiţiilor de acordare a despăgubirii,  prin servicii de transfer bancar, prin mandat poştal, prin numerar, la punctele de contact ale furnizorului/distribuitorului sau prin compensarea următoarelor facturi emise de furnizor/distribuitor, corespunzătoare locului de consum respectiv.