Încep înscrierile la programul de susţinere a meşteşugarilor şi artizanilor 2015

0
140

Începand cu data de 12.10.2015, ora 10.00, va fi activă pe site-ul www.aippimm.ro aplicaţia de înscriere în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului 2015. În cadrul acestui program, autorităţile asigură participarea gratuită la târgurile regionale de profil şi bani pentru transport (maximum 1.000 de lei/târg/beneficiar) şi cazare (maximum 1.000 de lei/târg/beneficiar). În acest an, se estimează că vor exista cel puţin 200 de beneficiari.

Bugetul schemei de minimis pentru anul 2015 este de 1,7 milioane de lei, bani ce vor fi folosiţi pentru organizarea celor opt târguri regionale şi pentru acoperirea cheltuielilor participanţilor selectaţi.

Operatorii economici care se vor putea înscrie în program sunt întreprinderile mici şi mijlocii, societăţile, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoara activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile.

Condiţiile de înscriere pentru participanţi sunt: capital social integral privat; cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro, număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250 în anul fiscal anterior, obiect de activitate producerea şi comercializarea produselor care păstrează specificul execuţiei manuale şi artizanale, prestarea serviciilor care presupun un numar mare de operatii executate manual sau să aiba ca scop promovarea meşteşugurilor, a meseriilor, a produselor şi a serviciilor cu specific tradiţional, nedepăşirea plafonului de minimis de 200.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică şi 100.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra-cost.