Bani europeni pentru modernizarea firmelor mici

1
modernizarea firmelor mici

Companiile private au șansa de a primi fonduri europene de până la 200.00 de euro pentru investiții și modernizare. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a lansat primul apel de proiecte pentru microîntreprinderi care vor primi finanţare prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, bugetul disponibil fiind de 234 de milioane de euro.

În acest sens, pot primi finanţare investiţiile sau activităţile care se referă la construirea, modernizarea şi extinderea spaţiilor de producţie sau prestare a serviciilor, la dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online. Proiectele de finanțare se pot depune în 27 iulie 2016 – 27 ianuarie 2017.

Acesta este primul apel de proiecte destinat mediului privat, iar banii sunt alocaţi din Fondul European de Dezvoltare Regională. Programul este destinat microîntreprinderilor, iar ghidul aferent poate fi accesat pe site-ul programului: Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A-Microîntreprinderi.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 25.000 de euro, iar valoarea maximă ce poate fi primită de o întreprindere unică, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei. Finanţarea nerambursabilă solicitată se poate situa la cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului. Cererile de finanţare pentru acest proiect se depun prin intermediul aplicaţiei MySMIS, disponibilă la adresa www.fonduri-ue.ro/mysmis .

1 COMENTARIU

Comments are closed.