Noi măsuri prin care fermierii pot accesa bani prin PNDR

0

De astăzi se deschide o nouă sesiune de depunere a proiectelor de investiţii pentru încă trei submăsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2020.Astfel, fermierii pot accesa în total peste 536 de milioane de euro dacă depun proiecte pentru Submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenţa privind Irigaţiile, pentru Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” şi pentru Submăsura 6.4 „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”.

Din data de 8 iulie 2015 au devenit disponibile sesiunile pentru 4 submăsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014–2020, respectiv: Submăsura 4.1a (Investiţii în exploataţiile pomicole), Submăsura 4.2 (Investiţii pentru procesarea/marketingul produselor agricole), Submăsura 4.2a (Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol) şi Submăsura 6.3 (Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici).

În ceea ce priveşte Submăsura „Investiţii în exploataţii pomicole”, alocarea financiară pentru sesiunea continuă din 2015 este de 70.586.064 euro, din care 5.000.000 euro pentru obţinerea de material de înmulţire şi plantare fructiferă. Pragul de calitate porneţte de la 70 puncte, descrescând lunar cu 15 puncte. Printre investiţiile eligibile se numără reconversia plantaţiilor existente, înfiinţarea de plantaţii pomicole şi pepiniere, înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea sistemelor de depozitare.

Pentru Submăsura „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole”, alocarea financiară este de 93.489.143 euro. Prin intermediul acesteia se pot solicita fonduri pentru finanţarea şi construcţia, extinderea, modernizarea şi dotarea clădirilor, unităţilor de procesare sau achiziţionarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime şi/ sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanţurilor alimentare integrate. Submăsura „Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” are o alocarea financiară pentru anul 2015 de 8.629.953 euro, iar beneficiarii pot solicita fonduri pentru investiţii în tehnologii de eliminare a deşeurilor în unitatea proprie sau pentru decontarea cheltuielilor cu activităţi de marketing sau generate de investiţiile în active necorporale.

Pentru Submăsura „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” suma alocată este de 72.848.330 euro . Sprijinul se acordă pentru ferma mică în vederea asigurării îmbunătăţirii activităţii economice şi de mediu a acesteia, conform activităţilor propuse prin Planul de Afaceri. Toate cheltuielile propuse prin acest plan, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a planului aprobat, pot fi eligibile. Termenul limită de depunere pentru aceste sesiuni de cereri de proiecte este 30 octombrie 2015, ora 16:00.

Primele măsuri din noul PNDR 2020 au fost deschise în luna martie, iar fermierii au putut depune proiecte pentru  Submăsura 4.1, Submăsura 6.1 şi Submăsura 19.1.