Şoferii care nu-şi plătesc amenzile riscă suspendarea permisului de conducere

0
125


Conducătorii auto care nu îşi vor plăti amenzile primite în trafic ar putea fi lăsaţi fără permisul de conducere. Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică o propunere de modificare a Codului rutier care prevede ca şoferii care nu îşi plătesc amenzile, în termen de 90 de zile, vor avea permisul de conducere suspendat până în momentul în care fac dovada achitării sancţiunilor.

„Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule intervine de drept în situaţia în care conducătorul de autovehicul sau tramvai sau, după caz, proprietarul vehiculului ori deţinătorul mandatat nu face dovada achitării amenzii contravenţionale aplicate ca urmare a nerespectării legii, în termen de 90 de zile de la data comunicării procesului verbal”, se precizează în actul normativ.

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta. Însă, plata amenzii nu va fi suspendata prin contestarea sancţiunii, decât în situaţia în care instanţa de judecată, la cererea contravenientului, dispune suspendarea până la emiterea unei hotărâri definitive şi irevocabile,  în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, se arată în proiect. Cererea de suspendare se va judeca de urgenţă, cu citarea părţilor.

În condiţiile în care, pe lângă amendă, conducătorul auto a fost sancţionat şi cu suspendarea dreptului de a conduce, prin contestarea în instanţă, executarea acestei sancţiuni complementare va fi suspendată până la emiterea unei hotărâri definitive şi irevocabile. Dacă este menţinută măsura suspendării dreptului de a conduce, serviciul Politiei Rutiere competent îl va înştiinţa pe titularul permisului cu privire la data începerii suspendării şi durata acesteia, în termen de 30 zile de la data comunicării dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. La rândul său, şoferul va avea obligaţia să se prezinte la serviciul Poliţiei Rutiere care îl are în evidenţă pentru a preda permisul de conducere, în termen de 15 zile de la data înştiinţării. Neprezentarea la Poliţie în termenul prevăzut va atrage majorarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce cu 30 de zile.