Șoferii pot cere eliberarea permiselor de conducere și pe mail

0

Începând cu data de 8 august, șoferii pot solicita eliberarea unui nou permis de conducere și prin intermediul e-mail-ului. Potrivit unui ordin emis de Ministerul Afacerilor Interne, în cazul în care vă pierdeţi permisul, vi se fură, sau în cazul în care vă schimbaţi numele, puteţi trimite actele prin mail fără să mai fie nevoie să vă deplasaţi la Direcţia de Înmatriculări. Cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului se depune împreună cu actul de identitate al titularului din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România, în original şi copie, procura specială şi actul de identitate al mandatarului, în original şi copie, dovada plăţii taxelor şi tarifelor aferente eliberării permisului de conducere, documentul emis de o unitate medicală autorizată, din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere, permisul de conducere, atunci când acesta se află în posesia titularului, două fotografii ale titularului, color, în format 35 x 38,5 mm, de dată recentă.

Permisul de conducere se livrează la adresa din România indicată de titular sau se ridică de către acesta de la serviciul public comunitar indicat în cerere. În cazul în care titularul nu poate fi identificat la adresa indicată în cerere, permisul de conducere se va ridica de la serviciul public comunitar în a cărui competenţă teritorială se află această adresă.  Pentru permisele de conducere emise după data de 1 ianuarie 2009, cererea pentru eliberarea unui duplicat poate fi transmisă şi prin corespondenţă, pe adresa serviciului public comunitar care a emis permisul de conducere anterior. Pentru acestea, cererea poate fi transmisă prin poşta electronică, situaţie în care documentele enumerate mai sus se transmit odată cu cererea, scanate, în format electronic.