Şomerii vor înlocui CV-ul şi carnetul de şomaj cu Cardul Profesional European

0
14


Şomerii şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, atât în ţară cât şi în străinătate, nu vor mai avea nevoie de CV, ci vor putea folosi un card special, eliberat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Cardul Profesional European va înlocui carnetul de şomaj şi va fi acordat doar persoanelor înregistrate în evidenţa Agenţiei.

Cardul Profesional European va ţine loc de CV atunci când şomerul se va prezenta la un interviu, iar datele lui vor fi înregistrate într-un soft care va sta la dispoziţia agenţiei. Cardul va avea fotografia beneficiarului, dar şi un cod numeric pentru fiecare persoană în parte. Acesta va conţine toate datele profesionale şi medicale ale persoanei respective, de la denumirea companiilor unde a lucrat şi funcţiile deţinute, până la datele de contact şi domeniile în care este interesat să-şi găsească de lucru. Proiectul pentru emiterea acestor carduri a fost implementat la nivel naţional de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în parteneriat cu o societate privată SC Soft Business Union SRL şi s-a desfăşurat pe o perioadă de 33 de luni: 1 decembrie 2010 – 31 august 2013, în condiţiile de finanțare obţinute prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii şi transparenţei serviciilor de ocupare oferite de SPO persoanelor în căutarea unui loc de muncă, a serviciilor oferite agenţilor economici interesaţi în atragerea de resurse umane, precum şi a altor instituţii publice cu care ANOFM interacţionează, respectiv îmbunătăţirea serviciilor de mediere a muncii prin asigurarea unui standard de calitate în procesul de furnizare a acestor servicii prin introducerea Cardului Profesional European pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă înregistrate în cadrul tuturor structurilor SPO.