Profesia de dietetician, reglementată prin lege

0

O nouă profesie în domeniul sănătăţii umane, cea de dietetician, va fi reglementată prin lege. Aceasta va fi o profesie liberală şi va furniza servicii conexe actului medical. Principalul scop al acesteia va fi asigurarea unei nutriţii echilibrate, pentru o stare bună de sănătate, prin prevenirea stărilor patologice influenţate nutriţional şi prin promovarea, menţinerea şi recuperarea sănătăţii prin mijloace dietetice.

Dieteticienii vor avea o autorizaţie de liberă practică ce va fi reînnoită o dată la cinci ani şi îşi vor asuma răspunderea pentru calitatea actului profesional, în măsura în care pacienţii vor respecta indicaţiile dietetice primite. Obţinerea statutului de dietetician autorizat poate fi obţinută de persoane cu capacitate juridică civilă deplină de exerciţiu, cu titlu oficial de calificare în nutritie şi dietetică, apte din punct de vedere medical pentru practicarea profesiei, care să nu fi fost condamnate definitiv pentru săvrşirea unei infracţiuni de natură a aduce atingere profesiei de dietetician, să nu fi săvârşit, în exercitarea profesiei de dietetician, abuzuri prin care au fost încalcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, să aibă calitatea de membru al Colegiului Dieteticienilor din România (CDR).

Primul examen naţional de dietetician autorizat va fi organizat ân termen de şase luni de la intrarea în vigoare a noii legi. Dieteticienii vor putea să-şi exercite profesia în instituţii publice şi private sau în forme autonome (cabinet individual sau societate civilă profesională). Specialiştii vor putea să activeze, în principal, ca dieteticieni administrativi, dieteticieni clinici şi dieteticieni pentru sănătatea publică sau comunitari.