Salariile bugetarilor, înghețate în 2015

0
53
salarii

Salariile angajaţilor de la stat vor fi îngheţate anul viitor la nivelul înregistrat la finalul acestui an. Valoarea de referinţă din Legea salarizării bugetarilor, pe baza cărora sunt calculate remuneraţiile acestora, va fi îngheţată în 2015 la 600 de lei, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă.

Excepţie de la această decizie vor face profesorii, salariilor acestora urmând a fi majorate anul viitor în două tranşe, respectiv cu până la 5% din martie şi tot cu acelaşi procent şi din septembrie, precum şi angajaţii din sănătate. Începând cu 1 ianuarie 2015, pentru personalul din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unităţi medico-sociale, şi al sistemului public de asistenţă socială, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază, astfel cum a fost acordat pentru luna decembrie 2014, se majorează cu 100 lei. Prevederea nu se aplică însă în cazul personalului din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unităţi medico-sociale, şi sistemului public de asistenţă socială care în anul 2015 beneficiază de majorarea salariului de bază cu sume mai mari de 100 lei, ca urmare a majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Prin intermediul acestei măsuri, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor sau indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, va fi menţinut la acelaşi nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2014, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Doar în cazul schimbării condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, bugetarii vor beneficia de noi drepturi la nivelul acordat funcţiilor actuale similare de la noile locuri de muncă.