Schema de minimis va fi lansată la jumătatea lunii ianuarie

0


Schema de ajutor de minimis destinată întreprinderilor mici şi mijlocii va fi lansată începând cu 15 ianuarie 2014. Ajutorul se va acorda prin alocări de la bugetul de stat sub forme de sume nerambursabile, în procent de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, pe o perioadă de doi ani fiscali consecutivi, în limita creditelor bugetare aprobate şi a echivalentului în lei al valorii maxime de 100.000 de euro.

Bugetul maxim pentru această schemă este de 500 de milioane de lei, cu posibilitatea suplimentării prin credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare, în valoare de 500 milioane lei, pentru perioada 2013-2014 şi prin credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis, în valoare de 250 milioane lei, pentru anul 2014, respectiv 250 milioane lei, pentru anul 2015.

Se estimează că numărul întreprinderilor care vor beneficia de ajutorul de minimis va fi de 1.111.