Se limitează plăţile şi încasările în numerar

0
bani-

Societăţile comerciale şi persoanele fizice vor putea face plăţi în numerar în limita a 5.000 lei şi 10.000 de lei în cazul magazinelor de tip cash&carry. Plafoanele stabilite pentru tranzacţiile în numerar sunt stabilite prin Legea nr. 70/2015, care intră în vigoare din 9 mai 2015, amenzile pentru nerespectarea acestora urmând însă să intre în vigoare abia de anul viitor.

Noile măsuri stabilesc ca operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, tranzacţiile în numerar putând fi însă efectuate în anumite limite prevăzute de Legea nr. 70/2015. Noile reguli se vor aplica şi operaţiunilor de încasări şi plăţi în valută efectuate pe teritoriul României. Încadrarea în noile plafoane se va efectua în funcţie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunilor de încasări sau plăţi.

În ceea ce priveşte încasările în numerar de la operatorii economici, acestea se vor realiza în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană, iar plăţile în numerar către firme se vor efectua în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi. Plăţile din avansuri spre decontare se vor realiza în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare, în timp ce magazinele de tipul cash and carry vor putea încasa numerar de la firme, PFA, II etc, în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană.

Totodată, noua lege interzice atât încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 de lei în cazul magazinelor de tip cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv 10.000 de lei. Firmele vor putea încasa cash de la persoane fizice dacă este vorba despre cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, precum şi contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii, doar în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană. Societăţile comerciale vor putea să efectueze plăţi în numerar către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări, în limita sumei de 10.000 lei/zi către o persoană. Plăţile fragmentate în numerar către o persoană, pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei, sunt interzise.

Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoanele fizice, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi, se vor efectua in limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzacţie, se menţionează în lege.

Limitarea plafoanelor în numerar nu se va aplica la depunerea de numerar în conturile deschise la bănci, inclusiv în automatele de încasări în numerar; plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu; plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor şi a altor obligaţii datorate bugetului general consolidat al statului; retragerea de numerar din conturi deschise la bănci pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal; transferarea de sume prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de BNR sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către BNR; depunerea de numerar în automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.