Se modifică regulile privind înmatricularea și înregistrarea mașinilor

0

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor vine cu vești noi pentru șoferi. În data de 11 august 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul MAI, nr. 120/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrarii, radierii și eliberării autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor. Modificările aduse actului normativ fac parte dintr-o serie de intervenții necesare în vederea debirocratizării serviciilor publice pe măsura creșterii gradului de digitalizare în România.

Cea mai importantă prevedere se referă la faptul că operatorii economici care vând mașini noi au posibilitatea de a înmatricula vehiculele pe numele cumpărătorului. Prezența proprietarului la ghișee nu mai este necesară, fiind nevoie doar de un contract de mandat, o procură specială autentică, între vânzător și cumpărător.

Modificări la transcrierea dreptului de proprietate

În același Ordin al Ministerului Afacerilor Interne sunt precizate mai multe schimbări referitoare la actele necesare atunci când se schimbă proprietarul mașinii. În acest sens, nu se mai află pe listă fișa de înmatriculare, ci este nevoie de dovada înregistrării la organul fiscal pe numele proprietarului sau utilizatorului. De asemenea, în certificatul de înmatriculare al fostului proprietar nu se mai trece transmiterea dreptului de proprietate. Însă, este menționată posibilitatea de a aduce plăcuțele a căror combinație a numărului de înmatriculare a fost păstrată anterior de către solicitant. Aceaste măsuri au rolul de a crea proceduri mai simplificate pentru a limita timpul pierdut la ghișee.

Schimbări referitoare la certificatul de înmatriculare

Simplificarea procedurii de înmatriculare presupune ca la eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare să nu mai fie adusă cartea de identitate a vehiculului. Totul poate fi realizat prin mandatar. Însă, la autorizația de circulație provizorie se depun și documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, atunci când mașina a mai fost înmatriculată în alt stat (în original și în copie). Totodată, trebuie adus și originalul documentului care atestă dreptul de proprietate al solicitantului, nu doar copia. În cazul în care nu pot fi aduse documentele de înmatriculare din statul străin, se va autoriza provizoriu circulația pentru cel mult cinci zile, fără a se depăși însă data la care expiră asigurarea obligatorie auto.

În situația în care solicitantul operațiunii de înmatriculare a păstrat anterior o combinație a numărului de înmatriculare, acesta va aduce plăcuțele la înmatriculare, alături de documentele necesare. Totuși, există posibilitatea ca acestea să-i fie reținute dacă nu îndeplinesc cerințele impuse de lege sau dacă combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii, între timp. Ordinul prevede că titularul certificatului de înmatriculare sau înregistrare este obligat să solicite eliberarea unei/unor plăcuţe cu număr de înmatriculare sau înregistrare în locul celor furate, pierdute ori deteriorate, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a intervenit una dintre aceste situaţii.

Noi reguli pentru păstrarea numelelor de înmatriculare

Persoanele care vor să păstreze combinația numărului de înmatriculare trebuie să solicite autorității care a făcut înmatricularea, până la momentul radierii mașinii, al expirării solicitării anterioare de păstrare sau al transmiterii dreptului de proprietate pe numele dobânditorului, după caz, cu plata tarifului aferent. În acest sens, va fi nevoie de o cerere, actul de identitate al solicitantului sau dobândirea care atestă dobândirea personalității juridice, în original și copie, precum și dovada achitării tarifului de păstrare a numărului de înmatriculare. Combinația dorită poate fi menținută un an din momentul în care s-a făcut solicitarea, dar se pot cere și prelungiri până la cel mult 3 ani.

Mai multe operațiuni vor fi efectuate online

Până la finalul acestui an, în toată țara vor fi posibile anumite operațiuni online. Printre altele, poate fi vorba despre radierea unui vehicul, păstrarea unei combinații cu număr de înmatriculare, emiterea duplicatelor sau radiere din oficiu în cazul Rabla. În plus, se lucrează și pentru înființarea unor puncte de lucru în județele cu întindere mare, pentru ca oamenii să nu mai fie nevoiți să parcurgă zeci de kilometri până în municipiul reședință de județ.