Subvenţii de până la 750 lei pe lună pentru firmele care angajează absolvenţi

0

Firmele care angajează pe perioadă nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, vor primi subvenţii lunare cuprinse între 500 şi 750 lei, pentru o perioadă de 12 luni. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va acorda angajatorilor subvenţii cu condiţia ca tinerii să fie înscrişi ca persoane în căutarea unui loc de muncă la agenţiile teritoriale. Astfel, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, pentru fiecare absolvent încadrat în muncă, angajatorii vor putea primi: 500 lei pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii; 600 lei pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal; 750 lei pentru absolvenţii de învăţământ superior. Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevăzute mai sus, dar timp de 18 luni.

De aceste subvenţii beneficiază angajatorii care încadrează absolvenţi fără raporturi de muncă sau serviciu la data absolvirii studiilor, precum şi cei care încadrează absolvenţi de studii superioare care nu au promovat examenul de licenţă. În acest scop, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor. Potrivit ANOFM, angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor încadraţi în condiţiile de mai sus, cel puţin 18 luni. În această perioadă, absolvenţii pot urma o formă de pregătire profesională, organizată de către angajator, în condiţiile legii, ale căror costuri pot fi suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Angajatorii care menţin raporturile de muncă sau de serviciu după termenul de 18 luni primesc, pentru fiecare an de continuare a acestor relaţii, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate pentru aceste persoane şi virate conform legii.