Taxa auto se recuperează doar printr-o cerere la ANAF

0
31

Persoanele care au achitat taxa auto îşi vor putea recupera banii fără a mai acţiona în instanţă statul, ci printr-o cerere la ANAF. Această modificare se adresează inclusiv celor care au procese pe rol  şi care pot renunţa la ele pentru a recupera banii pe cale administrativă.

Potrivit unei ordonanţe adoptate miercuri de Guvern, cei care au achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării, pot solicita restituirea acesteia pe cale administrativă, fără a mai fi nevoie să deschidă acţiune în instanţă.

Solicitările se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare, prin decizie care se comunică persoanei interesate în maximum 10 zile de la emitere. Împotriva deciziei organului fiscal, precum şi în cazul în care cererea nu a fost soluţionată în termenul legal, persoana interesată poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei sau, după caz, de la împlinirea termenului în care decizia trebuia comunicată. Contestaţia se soluţionează în 45 de zile de la înregistrare.

În condiţiile în care solicitarea nu este soluţionată sau persoana interesată contestă în continuare decizia organului fiscal, contribuabilul poate face plângere la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Sumele reprezentând taxa de timbru se restituie conform prevederilor legale în vigoare, respectiv pe parcursul a cinci ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20 la sută din valoarea acestora. Procedura de efectuare a plăţii va fi stabilită prin ordin al ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al ministrului Finanţelor Publice.

O altă prevedere a ordonanţei aprobate miercuri are în vedere instituirea obligaţiei de plată a timbrului de mediu cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, în situaţia autovehiculelor pentru care s-a emis decizie de restituire a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.