Verificări la unitățile de învățământ din Buzău

0

Prefectul Leonard Dimian a dispus constituirea unei comisii de specialitate care să verifice stadiul de pregătire și să ofere consultanță privind măsurile sanitare ce trebuie aplicate în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Buzău, pentru anul școlar 2020-2021. Comisia este formată din reprezentanți ai Instituției Prefectului, Direcției de Sănătate Publică, Inspectoratului Școlar Județean, precum și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

După cum se arată într-un cominicat al Instituției Prefectului Buzău, verificările efectuate de mai multe echipe formate din membrii comisiei, distribuite pe zone pentru a acoperi eficient toate unitățile de învățământ din județul Buzău, au demarat în această săptămână și vizează:
– respectarea normelor igienico-sanitare;
– autorizația sanitară de funcționare;
– executarea lucrărilor de igienizare și dezinfecție;
– asigurarea cu apă potabilă;
– starea igienico-sanitară a grupurilor sanitare;
– starea sălilor de clasă (igienizare, mobilier, paviment, iluminat, încălzire):
– executarea lucrărilor de reparații, reabilitare, consolidare, modernizare;
– gestionarea reziduurilor menajere (rampă amenajată, mod de colectare și evacuare a acestora);
– asigurarea cu materiale de curățenie și dezinsecție;
– existența examenelor medicale pentru cadrele didactice și personalul de îngrijire.
Acțiunile de control se vor finaliza pe 10 septembrie, cu prezentarea către prefectul județului Buzău a unui raport- sinteză cu rezultatele verificărilor.

Unitățile de învățământ cu probleme, reverificate și după începerea activității

Conform ordinului prefectului privind constituirea comisiilor pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor legale privind deschiderea în bune condiţii a anului şcolar 2020 – 2021, la nivelul judeţului Buzău, după debutul anului şcolar se vor reverifica unităţile şcolare unde s-au constatat probleme deosebite și s-au stabilit măsuri pentru soluționarea acestora.

În unitățile de învățământ din județul Buzău, cursurile se vor desfășura atât cu participarea fizică a elevilor, cu respectarea tuturor normelor sanitare, cât și în sistem online. În acest context, prefectul Leonard Dimian a precizat că va îndruma primăriile în identificarea unor surse de finanțare necesare pentru achiziția de dezinfectanți și de echipamente de protecție pentru elevi și profesori, precum și pentru asigurarea unui cadru medical în fiecare unitate de învățământ din județul Buzău.