Investitorii de pe Piaţa de Capital vor sancţionarea firmelor care întârzie retragerea de pe RASDAQ

0

Avicola Buzău, printre societăţile care nu au finalizat delistarea

Asociaţia Investitorilor pe Piaţa de Capital (APIC) a solicitat Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) protecţie pentru investitorii care cumpără acţiuni ale societăţilor listate pe piaţa RASDAQ şi totodată, sancţionarea celor care prelungesc procedurile de retragere a acţionarilor de la anumite societăţi. Potrivit APIC, o serie de societăţi listate la Bursă au aprobat delistarea de pe piaţă, dar nu au finalizat procedurile privind retragerea şi plata sumelor cuvenite acţionarilor care şi-au exercitat dreptul de retragere. Printre firmele care nu au finalizat procedurile se află Avicola Buzau, Astral Bucureşti, Ciac Oradea, Coreal Craiova, Comcereal Vaslui, Giurgiu Nav, Rafinăria Steaua Română Câmpina, Tehnoton Iaşi sau Vranlact Focşani. Conform APIC, societăţile respective invocă diverse motive pentru a justifica lipsa unui raport al expertului independent asupra valorii societăţilor şi preţului datorat acţionarilor care şi-au exercitat dreptul de retragere.

Acţionarii care şi-au exercitat dreptul de retragere nu pot primi contravaloarea actiunilor lor. Plata acţiunilor se realizează în termen de 30 zile de la data emiterii raportului de către expertul independent. În condiţiile în care acest raport nu este furnizat în termen de 35 zile, termenul de 30 zile pentru plata către acţionari nu începe să curgă, fiind amânat pentru o perioada incertă.

AIPC solicită accelerarea procedurilor pentru determinarea preţului de retragere de către expertul independent, compensarea acţionarilor care şi-au exercitat dreptul de retragere pentru neplata preţului datorat lor în termenul maxim de 65 zile de la data depunerii primei cereri de retragere, prin obligarea societăţilor în culpă la plata dobânzii legale, calculate de la data expirarii termenului respectiv până la data plăţii efective şi asigurarea unei protecţii adecvate pentru investitorii care, cu buna-credinţă, achiziţionează acţiuni ale societăţilor în cauză după data de înregistrare stabilită pentru delistare.

AIPC se aşteaptă ca ASF să intervină energic şi rapid pentru a corecta această situaţie gravă, în virtutea atribuţiilor sale de protecţie a investitorilor. ASF, dar şi celelalte instituţii ale pieţei, precum BVB, Depozitarul Central, intermediarii implicaţi, trebuie să iasă din pasivitate şi să nu se mai mulţumească doar cu a încasa comisioane, fără cea mai mică preocupare pentru respectarea legalităţii şi a drepturilor acţionarilor”, se arată într-un comunicat al Asociaţiei.

Până la luarea unor măsuri normative, AIPC consideră că ASF trebuie să procedeze la suspendarea de la tranzacţionare a acţiunilor tuturor societăţilor în cauză.