21 de noi domenii de activitate în care pot fi folosiţi zilierii

0

Zilierii vor putea fi folosiţi în mai multe domenii de activitate. Potrivit unui proiect de act normativ adoptat de deputaţi, vor exista schimbări şi în privinţa situaţiilor în care instituţiile publice pot să apeleze la zilieri. În acest sens, zilierii vor putea desfăşura noi activităţi cu caracter ocazional, precum lucrul la creşterea plantelor ornamentale, îngrijirea/curăţarea pomilor, la activităţile pepinierelor, grădinilor botanice şi rezervaţiilor naturale, activităţi de catering la diferite evenimente, lucrul în cabanele pentru turişti sau în taberele pentru copii. De asemenea, persoanele care lucrează „cu ziua” vor mai putea activa la creşterea de animale în sistem semiliber, tradiţional şi transhumanţă sau la creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite, vor mai avea acces în activităţile de cercetare-dezvoltare în biotehnologie şi în cele de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie.

După intrarea în vigoarea a noii legi, potrivit domeniilor din Clasificarea Activităţilor din Economia Naţionala (CAEN), munca ocazională se va putea desfăşura şi în domeniile:

 • agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
 • silvicultură, cu excepţia exploatărilor forestiere – diviziunea 02;
 • pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;
 • colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – clasa 3821 şi 3811;
 • recuperarea materialelor – grupa 383;
 • comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii – grupa 462;
 • activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
 • publicitate – grupa 731;
 • activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
 • activităţi de cercetare-dezvoltare în biotehnologie – clasa 7211, activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie – clasa 7219;
 • activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);
 • activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;
 • creşterea materialului săditor – creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;
 • activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140;
 • creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;
 • hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55;
 • facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii (organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia);
 • facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane;
 • activităţi ale bazelor sportive – clasa 9311;
 • activităţi ale cluburilor sportive – clasa 9312;
 • activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621.

Beneficiarii care nu încheie în scris un acord cu zilierul cu privire la plata remuneraţiei la sfârşitul săptămanii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii ar putea fi amendaţi cu sume cuprinse între 1.000 şi 5.000 de lei.