Firmele care nu-şi îndeplinesc obiectivele de deşeuri electrice colectate vor plăti 20 lei/kg la Fondul de Mediu

0
107
deşeuri electrice colectate

Societăţile comerciale care distribuie pe piaţă echipamente electrice şi operatorii care preiau obligaţiile anuale de colectare a deşeurilor acestor echipamente vor avea obligaţia de a achita 20 lei/kg pentru diferenţa dintre obligaţiile anuale de colectare şi cantităţile colectate. Potrivit unui proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, sunt prevăzute noi categorii de contribuţii la Fondul pentru mediu, respectiv o contribuţie de 20 lei/kg de echipamente electrice şi electronice, datorată de operatorii economici care introduc pe piata naţională echipamente electrice şi electronice, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare (minim 40% pentru 2016) şi cantităţile efectiv colectate, şi o contribuţie de 5 lei/kg de baterii şi acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii şi acumulatori, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare (45% până la data de 26 septembrie 2016) şi cantităţile efectiv colectate.

Aceleaşi contribuţii pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri necesare obiectivelor anuale şi cele colectate efectiv vor fi plătite şi de operatorii economici autorizaţi/licenţiaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, respectiv de baterii şi acumulatori portabili.