Şoferii ar putea plăti taxe pentru claxon, sunetul motorului sau uzarea şoselelor

0
angry-driver

Şoferii care conduc autovehicule de mare tonaj ar putea plăti noi taxe. Consiliul Regiunilor, unul dintre organismele importante ale Uniunii Europene, va lua în dezbatere, la reuniunea din 16 şi 17 aprilie de la Bruxelles Cartea Albă a Transporturilor Europene. Acest document prevede, între altele, schimbarea modului de taxare a utilizatorilor de drumuri.

În documentul citat se preconizează schimbări pentru impozitarea şi în funcţie de noxele emise de motoare, dar şi în funcţie de poluarea fonică sau de gradul în care vehiculul uzează infrastructura. Primtre modificările ce urmează a fi introduse în faza 1 de aplicare a Cartei Albe a Transporturilor Europene, până la începutul anului 2016 se numără: revizuirea impozitării combustibililor pentru motoare, indicând cu claritate tipul de energie şi conţinutul de CO2; introducerea progresivă a unei taxe de utilizare a infrastructurii pentru vehiculele utilitare grele, înlocuind taxele existente printr-un sistem bazat pe o structură tarifară comună şi pe alte elemente de compunere a costurilor, cum ar fi recuperarea costurilor legate de uzură şi costurile legate de poluarea fonică şi locală; evaluarea sistemelor actuale de percepere a taxelor de drum şi a compatibilităţii acestora cu tratatele UE; elaborarea de orientări pentru aplicarea taxelor de internalizare la vehiculele rutiere, care să acopere costurile sociale ale congestionării, ale poluării locale cu CO2 – dacă aceasta nu este inclusă în taxa pe combustibil – ale poluării fonice şi accidentelor;

Cartea Albă mai prevede demararea procesului de internalizare a costurilor externe pentru toate modurile de transport, cu aplicarea de principii comune, dar ţinând cont de caracteristicile specifice ale fiecărui mod de transport. De asemenea, este vizată crearea unui cadru care să permită alocarea veniturilor din transporturi pentru dezvoltarea unui sistem de transport integrat şi eficient şi elaborarea de orientări care să clarifice posibilitatea finanţării publice pentru diferitele moduri şi infrastructuri de transport, după caz.

Pentru a doua de aplicare, perioada 2016-2020, se intenţionează realizarea internalizării complete şi obligatorii a costurilor externe pentru transportul rutier şi cel feroviar (inclusiv zgomotul, poluarea locală şi congestionarea, pe lângă recuperarea obligatorie a costurilor legate de uzură); internalizarea costurilor generate de poluarea locală şi de poluarea fonică în porturi şi aeroporturi, precum şi a costurilor generate de poluarea atmosferică pe mare, şi examinarea aplicării obligatorii a taxelor de internalizare în cazul tuturor căilor navigabile interioare de pe teritoriul UE; elaborarea de măsuri bazate pe piaţă pentru reducerea în continuare a emisiilor de GES.